Requiemviering

Nationaal Katholiek Thuisfront

Nationale Requiemviering


Het is binnen onze samenleving een goede en nationale traditie om regelmatig onze overledenen te herdenken. Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging erkennen die behoefte ook bij nabestaanden van overleden Defensiepersoneel, militair en burger.
Sinds de Tweede Wereldoorlog worden nabestaanden van overleden militairen en burgers voor deze herdenkingsdienst uitgenodigd. De Nationale Requiemviering wordt ieder jaar gehouden op Allerzielen, 2 november of de eerste zaterdag erna. De organisatie is in handen van het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie.

 

Requiemviering 2021

Op 6 november 2021 vond de Nationale Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel plaats in Best. Het was een sobere maar hartverwarmende viering.
Klik hier om de dienst terug te kijken.

We hopen op 5 november 2022 opnieuw een Requiemviering te organiseren, maar dan zonder COVID-19 restricties en met een volle kerk.

Hieronder ziet u een terugblik op de requiemmis van 2 november 2019.

Aankomende evenementen

Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens de Requiemviering op 6 november 2021.