Kerkcollecte

Nationaal Katholiek Thuisfront

Onmisbaar bij de zorg voor geestelijk welzijn

Zorgen dat de kerkgemeenschap als zendende organisatie ook in de militaire samenleving dagelijks aanwezig is.

Ieder jaar opnieuw is er in de Nederlandse parochies een collecte om het werk van het Nationaal Katholiek Thuisfront financieel te ondersteunen. 

De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront is een maatschappelijke organisatie die de aalmoezeniers, werkzaam bij de Dienst R.K. Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie, wil steunen bij het vervullen van hun opdracht.
Een van de belangrijkste uitdagingen is bij te dragen aan ethische bewustwording. Het gaat erom, dat de morele keuzes helder worden: zowel de keuzes die iedere militair individueel moet maken als de keuzes waarvoor de politiek of de militaire leiding staan.

De steun van aalmoezeniers is daarbij onmisbaar, zij zetten zich in voor het geestelijk welzijn van mensen die als militair werken in de krijgsmacht. 
Zij zorgen er op deze wijze voor dat onze kerkgemeenschap, als zendende organisatie, ook in de militaire samenleving dagelijks aanwezig is.

Betrokken-heid

Betrokkenheid van de Nederlandse samenleving is een onmisbare steun.

Dat is de reden dat het NKT ieder jaar weer vraagt om een bijdrage van de lokale kerkelijke gemeenschap voor het belangrijke werk dat onze militairen verrichten. De betrokkenheid van de Nederlandse samenleving is een onmisbare steun en rechtvaardigt een bijdrage van de lokale parochiegemeenschap.

Door middel van de collecte wil het NKT de lokale parochiegemeenschap betrekken bij het werk van onze militairen en aalmoezeniers.
Een aantal aalmoezeniers verzorgt in diverse parochies de overweging in de kerkdiensten van dit weekend.
De aalmoezenier die ook op uitzending is geweest weet als geen ander wat het voor militairen betekent om gedurende langere tijd huis en haard te verlaten voor een vredesmissie.

De bijdrage van de Nederlandse parochiegemeenschappen is een bewijs van daadwerkelijk medeleven en verbondenheid met onze militairen. De opbrengst van de collecte wordt aangewend voor projecten waarbij het geestelijk welzijn van militairen voorop staat.

Uw zeer gewaardeerde bijdrage kunt u storten op:

Gironnummer:
NL90INGB0000007033

Ten name van:
Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront