Bestuur

Nationaal Katholiek Thuisfront

Een seculiere organisatie binnen het Militaire Ordinariaat.​

Het NKT is een organisatie, die zich baseert op de Rooms-katholieke traditie en die Rooms-katholieke waarden en normen als inspiratiebron heeft.
Vanuit dit denken en het in de praktijk brengen daarvan heeft het NKT een eigen identiteit en zelfstandig bestaansrecht.

Bestuur en medewerkers van de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront:

  • Voorzitter: De heer mr. Jos Houben;
  • Penningmeester: KTZA b.d. Wim Klaas;
  • Secretaris: KTZ(LD) b.d. Rob Hunnego;
  • Bestuurslid: Thim Vernooij;
  • Adviseur van het bestuur: Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier i.rg.m. Kol Jean-Paul Thöni;
  • Directeur: Nelleke Swinkels – van de Vorst;
  • Administratie: Adj b.d. Herman Vriesema.