AMI

Apostolat Militaire International

Uitwisselen van ideeën en ervaringen.

Voor geestelijke, ethische, morele en sociale aspecten van het militaire leven.

Apostolat Militaire International (AMI) werd in 1965 in Santiago de Compostella (Spanje) door 10 verschillende landen opgericht.

AMI is een internationale lekenorganisatie erkend door de
Pauselijke raad voor de Leken.

De leden van AMI komen, vanuit de hele wereld, een keer per
jaar bij elkaar voor de algemene ledenvergadering en de jaarlijkse conferentie. 

De onderwerpen van de conferenties behandelen geestelijke, ethische, morele en sociale aspecten van het militaire leven.

Doel van de internationale meetings is het uitwisselen van ideeën en ervaringen om meer inzichten te verwerven en voorstellen te formuleren ter verbetering van de wereldvrede.

Voor Nederland is de bond van defensiepersoneel, ACOM
officieel lid van AMI.

De mensen

De mensen en hun functies binnen AMI.

Nederland heeft het secretariaat van AMI per 1 januari 2018 overgedragen aan Italië. De nieuwe secretaris generaal van AMI, kolonel Domenic D’Ortenzi werkt bij de italiaanse Defensiestaf in Rome. Zijn plaatsvervanger is Kap Mario Ciccotti en AMI’s nieuwe penningmeester is de Italiaanse adjudant-onderofficier Damiano Pandolfo.

Met ingang van 1 januari 2018 is Vice-admiraal (b.d.)Matthieu Borsboom, voormalig commandant der Zeestrijdkrachten, de nieuwe president van Apostolat Militaire International. Hij heeft de functie overgenomen van Genmaj (b.d.) Norbert Sinn uit Oostenrijk. Legerbisschop Mgr. Punt ondersteunt deze eervolle benoeming van harte.

In een visiedocument staan de doelstellingen verwoord. https://www.apostolatmilitaire.com 

De nieuw president heeft twee vicepresidenten die hem terzijde staan. Kapitein-ter-Zee (b.d.) Frank Marcus, voormalig directeur van het Veteraneninstituut en Adjudant van de Klu, Ferry Thannhauser.
Daarnaast kan de president een beroep doen op de theologische expertise van Prof. dr. Fred van Iersel. 

Namens het Vaticaan is Father Patrick Dolan (USA) benoemd als geestelijk adviseur.

De conferentie taal is Engels.