Informatie

Aandacht, erkenning, waardering en respect voor Nederlandse militairen

Aandacht, erkenning, waardering en respect

Wij kunnen uw steun goed gebruiken om onze opdracht waar te maken…

Jaarlijks worden Nederlandse militairen, voor militaire en humanitaire missies, uitgezonden naar verschillende oorlogs- en crisisgebieden. Deze mannen en vrouwen verlaten hun eigen huis en haard om mensen ver weg een veilige omgeving te bieden. Buiten hun eigen beschermde omgeving proberen zij mensen een nieuw levensperspectief te geven. Zij zijn zelfs bereid, om namens ons allemaal, hun leven op het spel te zetten voor vrede en gerechtigheid in de wereld.

 

U kunt het werk van de aalmoezeniers bij de Dienst R.K. Geestelijke Verzorging steunen door het NKT te steunen.
Dat kan op alle mogelijke manieren, maar met name kunt u ons financieel helpen om onze opdracht waar te maken door donateur te worden van het NKT.

Adresgegevens:

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront
Postbus: 2177
3700 CD  Zeist 

E-mail: info@katholiekthuisfront.nl  

IBAN rekeningnummer:  NL90INGB0000007033
ten name van Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront.

BIC Code: INGBNL2A
Bankrekening plaats: Zeist

ANBI

De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (Fiscaal ANBI nr. 8056.41.646).

De doelstellingen van het NKT vindt u terug op onze website.

Het NKT kent geen beloningsbeleid; alle bestuursleden werken op basis van vrijwilligheid. 

Financiële verantwoording wordt jaarlijks door het bestuur afgelegd aan het Militaire Ordinariaat en het Ministerie van Defensie.

 Algemene gegevens ANBI