Anbi & AVG

Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Algemene verordening gegevensbescherming

Uw privacy veilig gewaarborgd.

Onze stichting voldoet aan alle eisen die de Anbi en AVG stelt aan privacygegevens. 

Het NKT beheert twee adresbestanden:

    • Van de bestuursleden van het NKT (naam, postadres,
      e-mailadres, bankrekeningnummer);
    • Van de relaties die worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Requiemviering en voor deelname aan de jaarlijkse donateursactie (naam, postadres, emailadres, organisatie).

Het NKT beheert de adresbestanden met een specifiek doel: donateursactie en Requiemviering.
Hiertoe zijn naam, postadres en emailadres (en bij functionarissen: de organisatie) noodzakelijk.
De bankrekeningnummers van bestuursleden zijn voor de administrateur noodzakelijk om declaraties uit te kunnen betalen.

De verwerkers van deze gegevens zijn de administrateur en de directeur.
Beide adresbestanden zijn opgemaakt als excel-bestanden en op twee computers opgeslagen. Gebruik, mutatie en inzage gebeurt alleen door de administrateur en de directeur.
Deze gegevens worden niet gedeeld met derde partijen.

Bij uitnodigingen voor Requiemviering en donateursactie zal de aangeschrevene er op gewezen worden dat deze zich kan uitschrijven uit het NKT-bestand met één e-mail aan het NKT-secretariaat, info@katholiekthuisfront.nl