Goede Vrijdag viering

Nationaal Katholiek Thuisfront

Kruisweg voor veteranen in Roermond op 7 april 2023

Nederland kent ruim 100.000 veteranen. Zij zijn over de gehele wereld ingezet in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties inclusief vredesmissies. 

Om hen erkenning en waardering te geven, wordt eind juni de Nationale Veteranendag georganiseerd.

Maar er wordt op kleinere schaal veel meer gedaan.

Zo organiseren het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzorging van Defensie op Goede Vrijdag een Kruisweg voor militairen, veteranen en hun gezinnen, in het Kruiswegpark in Roermond.


Het is dit jaar de 14e keer dat de Kruisweg voor veteranen plaatsvindt en is daarmee inmiddels een gewaardeerde traditie geworden.


Krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong en Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul Thöni zullen de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In ’t Zand.

Tijdens de Kruisweg worden relevante passages uit de Bijbel gekoppeld aan ervaringen van veteranen en hun thuisfront, hetgeen indrukwekkende verhalen oplevert.


De Kruisweg start op Goede Vrijdag 7 april 2023 om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand en is, behalve voor alle militairen, veteranen, hun achterban en overige belangstellenden, natuurlijk ook voor de parochianen van Roermond toegankelijk. Er worden ook diverse autoriteiten vanuit Defensie uitgenodigd, zoals de Voorzitter Veteranen Platform, NLVI, Bronbeek en de IGK.

Goede Vrijdag viering

Goede Vrijdagviering in Roermond

Ieder jaar op Goede Vrijdag om 15.00 uur organiseren het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie voor militairen, veteranen en hun gezinnen een Kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond.
Het is inmiddels een traditie geworden.
De tocht start op Goede Vrijdag om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand en is behalve voor alle militairen, veteranen, hun achterban en overige belangstellenden natuurlijk ook voor de parochianen van Roermond toegankelijk. De Kruisweg duurt ongeveer één uur.
De hoofdkrijgsmachtaalmoezenier opent de tocht door het aansteken van een uitzendkaars in de naastgelegen kapel In ‘t Zand. Van daaruit begint de wandeling langs de staties in het park.
De wandeling wordt afgesloten met het leggen van bloemen bij het kruis in het park, waarbij tevens allen die voor het werk aan recht, orde en vrede het leven hebben moeten laten herdacht worden.
Na afloop is er ieder jaar, in het tegenover het park gelegen Café/restaurant Parkzicht, gelegenheid tot ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Bij slecht weer is de Kruisweg in de Kapel.

Aankomende evenementen