Goede Vrijdag viering

Nationaal Katholiek Thuisfront

Kruisweg voor veteranen in Roermond op 7 april 2023

Op vrijdag 7 april om 15.00 uur vond in Roermond de Kruisweg voor militairen, veteranen en hun thuisfront plaats. 
De Goede Vrijdagviering wordt steeds beter bezocht. Onderstaand vindt u een foto impressie, gemaakt door Pim Ermers van de Bond voor Wapenbroeders, afdeling Venlo en Roermond.
L1 maakte opnamen voor hun nieuwsuitzending van die avond.
Wij kijken terug op een mooie Goede Vrijdag.

Foto's / Video Goede Vrijdag Viering 2023

Goede Vrijdag viering

Goede Vrijdagviering in Roermond

Ieder jaar op Goede Vrijdag om 15.00 uur organiseren het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie voor militairen, veteranen en hun gezinnen een Kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond.
Het is inmiddels een traditie geworden.
De tocht start op Goede Vrijdag om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand en is behalve voor alle militairen, veteranen, hun achterban en overige belangstellenden natuurlijk ook voor de parochianen van Roermond toegankelijk. De Kruisweg duurt ongeveer één uur.
De hoofdkrijgsmachtaalmoezenier opent de tocht door het aansteken van een uitzendkaars in de naastgelegen kapel In ‘t Zand. Van daaruit begint de wandeling langs de staties in het park.
De wandeling wordt afgesloten met het leggen van bloemen bij het kruis in het park, waarbij tevens allen die voor het werk aan recht, orde en vrede het leven hebben moeten laten herdacht worden.
Na afloop is er ieder jaar, in het tegenover het park gelegen Café/restaurant Parkzicht, gelegenheid tot ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Bij slecht weer is de Kruisweg in de Kapel.

Aankomende evenementen