Donateurs

Nationaal Katholiek Thuisfront

Uw bijdrage is onmisbaar...

Het is voor de militairen goed om te weten dat zij altijd bij hun aalmoezenier terecht kunnen, dat het Nationaal Katholiek Thuisfront hen steunt in woord en daad en dat de Nederlandse samenleving meeleeft! 
En de Nederlandse samenleving bent U!

Ieder jaar in december doet het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging van de Krijgsmacht weer een beroep op onze donateurs!

De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront is een maatschappelijke organisatie die de Bisschop van het Militair Ordinariaat en de aalmoezeniers die werkzaam zijn bij de Dienst RK Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, wil steunen bij het vervullen van hun opdracht.
Deze opdracht houdt in dat aalmoezeniers zich inzetten voor geestelijk welzijn van mensen die als militair hun taak verrichten in de Krijgsmacht.

Er zijn nog vele andere Nederlandse deelnames aan missies gaande in gebieden over de hele wereld. 

De ondersteuning die aalmoezeniers bieden, aan hen die in Nederland of ver van huis hun werk moeten verrichten, is daarbij onmisbaar.

Een gevoel van waardering, respect, saamhorigheid en verbondenheid

Uw bijdrage is een bewijs van meeleven en verbondenheid met onze militairen.

Onze aalmoezeniers zorgen er op deze wijze voor dat onze kerkgemeenschap ook in de militaire samenleving dagelijks aanwezig is. Naast steun aan actieve militairen heeft het NKT ook de nazorg voor veteranen als belangrijk aandachtspunt.

Het is voor de militairen goed om te weten dat zij altijd bij hun aalmoezenier terecht kunnen, dat het Nationaal Katholiek Thuisfront hen steunt in woord en daad en dat de Nederlandse samenleving meeleeft! En de Nederlandse samenleving bent U!

Op deze manier wil het NKT, namens u, een gevoel van waardering, respect, saamhorigheid en verbondenheid uitdrukken van ons, met de (uitgezonden) militair en zijn familie.
De bijdrage van onze donateurs is een bewijs van daadwerkelijk medeleven en verbondenheid met onze militairen.
Mede namens alle aalmoezeniers en militairen bedankt het Nationaal Katholiek Thuisfront u voor uw onmisbare medewerking ieder jaar en hoopt dat u ons nog lang zult willen steunen.

Wilt u doneren?

Uw zeer gewaardeerde bijdrage kunt u storten op:

Gironnummer:
NL90INGB0000007033

Ten name van:
Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront