Doelstellingen

Nationaal Katholiek Thuisfront

Wij geven inhoud aan de zorg voor militairen en hun thuisfront

De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront is een maatschappelijke organisatie die de legerbisschop en de aalmoezeniers wil steunen bij het vervullen van hun opdracht.

De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront is een maatschappelijke organisatie die de Krijgsmachtbisschop en de aalmoezeniers, werkzaam bij de Dienst R.K. Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie, wil steunen bij het vervullen van hun opdracht.

Deze opdracht houdt in dat aalmoezeniers zich inzetten voor het geestelijk welzijn van de mensen die als militair hun taak verrichten in de krijgsmacht.

Een meer specifieke doelstelling van het NKT is inhoud te geven aan de inbedding van deze zorg voor de (uitgezonden) militairen en hun thuisfront binnen de Katholieke geloofsgemeenschap.

Onze aandacht

Onze speciale aandacht is gericht op deze speerpunten.

  • De daadwerkelijke zorg om het geestelijk welzijn van de militair en zijn familie binnen de Rooms-katholieke kerk en binnen de parochie;
  • De bewustwording van de katholieke geloofsgemeenschap van de medeverantwoordelijkheid die wij allemaal hebben voor taken die militairen, dichtbij en ver van huis, in onze naam vervullen.
  • Het verwerven van de noodzakelijke erkenning voor het werk dat zij, als Nederlandse bijdrage aan vrede, veiligheid en gerechtigheid in de wereld, verrichten.