Over ons

Steunorganisatie van het Militaire ordinariaat

Wij zijn een steun-organisatie van het militaire Ordinariaat

We organiseren en ontwikkelen activiteiten die er op gericht zijn om het maatschappelijk draagvlak van de krijgsmacht in de samenleving in stand te houden en vergroten.

Het Nationaal Katholiek Thuisfont is een steunorganisatie van het Militair Ordinariaat (Krijgsmachtbisdom).

Krijgsmachtbisschop is  zijne hoogwaardige Excellentie Mgr. Everard de Jong hulpbisschop van het Bisdom Roermond.

Vicaris-generaal is mgr. Alphons Woolderink van het Aartsbisdom Utrecht.

Kanselier is Lic Hans Bouman, pastoor-deken van Heerlen.

Het NKT organiseert en ontwikkelt activiteiten die er op gericht zijn om het maatschappelijk draagvlak van de krijgsmacht, in de samenleving, in stand te houden en te vergroten. Daarnaast steunt het NKT als vertegenwoordiger van de Katholieke gemeenschap het werk van de Dienst RK Geestelijke Verzorging bij Defensie.

Activiteiten gericht op informeren, steun verlenen en herdenken

De activiteiten zijn gericht op informeren, steun verlenen, (materieel en immaterieel) en herdenken.

Belangrijkste doelgroep zijn militairen en veteranen in de brede zin van het woord, dus ook zij die nog in actieve dienst zijn en worden uitgezonden of uitgezonden zijn geweest en hun thuisfront.

Het NKT is een organisatie, die zich baseert op de Rooms-katholieke traditie en die Rooms-katholieke waarden en normen als inspiratiebron heeft. 

Vanuit dit denken en het in de praktijk brengen daarvan heeft het NKT een eigen identiteit en zelfstandig bestaansrecht. 

Het NKT is een seculiere organisatie binnen het Militaire Ordinariaat. Naast het NKT zijn er nog twee andere steunorganisaties actief binnen het Militaire Ordinariaat. 

Dat zijn de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart (SMLB) en de Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen (SKVM), gevestigd op het vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging, het Landgoed Beukbergen te Huis ter Heide. Het vormingswerk bij Defensie richt zich op de mens achter de militair. Ook burgermedewerkers zijn welkom.