Kruisweg voor veteranen in Roermond op 7 april 2023

Nederland kent ruim 100.000 veteranen. Zij zijn over de gehele wereld ingezet in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties inclusief vredesmissies. 

Om hen erkenning en waardering te geven, wordt eind juni de Nationale Veteranendag georganiseerd.

Maar er wordt op kleinere schaal veel meer gedaan.

Zo organiseren het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzorging van Defensie op Goede Vrijdag een Kruisweg voor militairen, veteranen en hun gezinnen, in het Kruiswegpark in Roermond.


Het is dit jaar de 14e keer dat de Kruisweg voor veteranen plaatsvindt en is daarmee inmiddels een gewaardeerde traditie geworden.


Krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong en Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul Thöni zullen de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In ’t Zand.

Tijdens de Kruisweg worden relevante passages uit de Bijbel gekoppeld aan ervaringen van veteranen en hun thuisfront, hetgeen indrukwekkende verhalen oplevert.


De Kruisweg start op Goede Vrijdag 7 april 2023 om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand en is, behalve voor alle militairen, veteranen, hun achterban en overige belangstellenden, natuurlijk ook voor de parochianen van Roermond toegankelijk. Er worden ook diverse autoriteiten vanuit Defensie uitgenodigd, zoals de Voorzitter Veteranen Platform, NLVI, Bronbeek en de IGK.

Deel dit bericht:

Meer berichten

Militaire bedevaart Lourdes 2023

Al vele jaren organiseert Stichting Militaire Lourdes Bedevaart bedevaart naar Lourdes, in nauwe samenwerking met de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging (RKGV). Jaarlijks reizen ze in mei met zo’n 200

Foto’s en video Goede Vrijdag viering 2023

Op vrijdag 7 april om 15.00 uur vond in Roermond de Kruisweg voor militairen, veteranen en hun thuisfront plaats. De Goede Vrijdagviering wordt steeds beter bezocht. Onderstaand vindt u een foto

Verslag en foto’s Requiemviering 2022

Jaarlijkse Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel in een volle Sint-Odulphuskerk in Best “Gods liefde is een liefde over alle grenzen. Gods liefde kan alles in het leven aan”. Dat was het