Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront

Nationaal
Katholiek
Thuisfront

Aandacht, erkenning, waardering en respect voor Nederlandse militairen en hun thuisfront.

Jaarlijks worden vele duizenden Nederlandse militairen voor militaire en humanitaire missies uitgezonden naar verschillende oorlogs- en crisisgebieden. Deze mannen en vrouwen verlaten hun eigen huis en haard om mensen ver weg een veilige omgeving te bieden. Buiten hun eigen beschermde omgeving proberen zij mensen een nieuw levensperspectief te geven. Zij zijn zelfs bereid, om namens ons allemaal, hun leven op het spel te zetten voor vrede en gerechtigheid in de wereld.

Wilt u doneren?

De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront is een maatschappelijke organisatie die de Bisschop van het Militair Ordinariaat en de aalmoezeniers die werkzaam zijn bij de Dienst RK Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, wil steunen bij het vervullen van hun opdracht. Deze opdracht houdt in dat aalmoezeniers zich inzetten voor geestelijk welzijn van mensen die als militair hun taak verrichten in de Krijgsmacht.

De ondersteuning die aalmoezeniers bieden, aan hen die in Nederland of ver van huis hun werk moeten verrichten, is daarbij onmisbaar.

Het is voor de militairen goed om te weten dat zij altijd bij hun aalmoezenier terecht kunnen, dat het Nationaal Katholiek Thuisfront hen steunt in woord en daad en dat de Nederlandse samenleving meeleeft! 
En de Nederlandse samenleving bent U!

Aanmelden Requiemviering

Wij vragen u om uiterlijk 27 oktober uw aanmelding in te sturen.