Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront
Aandacht, erkenning,
waardering en respect
voor militairen en
hun thuisfront

Nationaal
Katholiek
Thuisfront

Aandacht, erkenning, waardering en respect voor Nederlandse militairen en hun thuisfront.

Jaarlijks worden vele duizenden Nederlandse militairen voor militaire en humanitaire missies uitgezonden naar verschillende oorlogs- en crisisgebieden. Deze mannen en vrouwen verlaten hun eigen huis en haard om mensen ver weg een veilige omgeving te bieden. Buiten hun eigen beschermde omgeving proberen zij mensen een nieuw levensperspectief te geven. Zij zijn zelfs bereid, om namens ons allemaal, hun leven op het spel te zetten voor vrede en gerechtigheid in de wereld.

Wilt u doneren?

De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront is een maatschappelijke organisatie die de Bisschop van het Militair Ordinariaat en de aalmoezeniers die werkzaam zijn bij de Dienst RK Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, wil steunen bij het vervullen van hun opdracht. Deze opdracht houdt in dat aalmoezeniers zich inzetten voor geestelijk welzijn van mensen die als militair hun taak verrichten in de Krijgsmacht.

De ondersteuning die aalmoezeniers bieden, aan hen die in Nederland of ver van huis hun werk moeten verrichten, is daarbij onmisbaar.

Het is voor de militairen goed om te weten dat zij altijd bij hun aalmoezenier terecht kunnen, dat het Nationaal Katholiek Thuisfront hen steunt in woord en daad en dat de Nederlandse samenleving meeleeft! 
En de Nederlandse samenleving bent U!

Den Haag / Huis ter Heide, november 2022 

Geachte lezer, militair of burger, werkzaam bij het Ministerie van Defensie, 

Graag vragen wij, namens het Bestuurscollege Militair Ordinariaat (BCMO), de besturen van de drie steunorganisaties van het Militair Ordinariaat: de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT), de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart (SMLB), de Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen (SKVM) en de Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie, uw aandacht voor het volgende. 

Door de invoering van de Wet op de Privacy, ook wel bekend als AVG, zijn de mogelijkheden om als Rooms-Katholieke gemeenschap binnen Defensie met elkaar in contact te komen in de loop van de jaren afgenomen. 

Wij krijgen regelmatig signalen dat mensen dit jammer vinden. 

Via deze enquête willen wij proberen om het onderlinge contact te verstevigen. Wij hopen dat u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. 

Dat kan eenvoudig door op deze link te klikken.

Alvast hartelijk dank voor de moeite, 

met welgemeende groet, 

N. Swinkels- van de Vorst 

directeur N.K.T.