Projecten

Nationaal Katholiek Thuisfront

Meer dan anderhalve eeuw katholieke achtergronden in de krijgsmacht...

Vreest God eert den Koning

Het boek  “Vreest God eert den Koning” geeft een beeld van de Geestelijke verzorging bij de Krijgsmacht en de Katholieke Militaire Tehuizen.
De geschiedenis van de Katholieke Militaire Tehuizen en de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de Geestelijke Verzorging in de Nederlandse Krijgsmacht is door de Bredase auteur Tom Peeters in dit nationale tijdsdocument vast gelegd.

Het boek doet verslag van meer dan anderhalve eeuw Katholieke achtergronden in de krijgsmacht waarbij normen en waarden steeds aan veranderingen onderhevig zijn.

De uitgifte van het boek “ Vreest God, eert den koning”, is tot stand gekomen door bijdragen van het Militair Ordinariaat, de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront, De Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen en de Stichting Militaire Tehuizen Overzee.

Het boek kan besteld worden bij auteur Tom Peeters; e-mail adres: tom.peeters@hetnet.nl of telefonisch (076) 565 55 75. Zijn bankrekeningnummer is: 1748.22.766 Rabobank Breda, t.n.v. T.A.J.A.P. Peeters.

De kosten van het boek zijn, voor veteranen in het bezit van een veteranenpas, € 12,50 inclusief verzendkosten. Niet veteranen betalen €17,50 inclusief verzendkosten.