Wordle: Waardering Aandacht Erkenning Respect
 • header7.jpg
 • header1-3.jpg
 • k7.jpg
 • header2-5.jpg
 • k1.jpg
 • k2.jpg
 • header3.jpg
 • header2-2.jpg
 • header8.jpg
 • header1-2.jpg

Over het NKT

Steunorganisatie van het Militiare Ordinariaat

Het Nationaal Katholiek Thuisfont is een steunorganisatie van het Militair Ordinariaat (Krijgsmachtbisdom). 

Krijgsmachtbisschop is  zijne hoogwaardige Excellentie Mgr. Everard de Jong hulpbisschop van het Bisdom Roermond.

Vicaris-generaal is mgr. Alphons Woolderink van het Aartsbisdom Utrecht.

Het NKT organiseert en ontwikkelt activiteiten die er op gericht zijn om het maatschappelijk draagvlak van de krijgsmacht, in de samenleving, in stand te houden en te vergroten. Daarnaast steunt het NKT als vertegenwoordiger van de Katholieke gemeenschap het werk van de Dienst RK Geestelijke Verzorging bij Defensie.

De activiteiten zijn gericht op informeren, steun verlenen, (materieel en immaterieel) en herdenken.

Belangrijkste doelgroep zijn militairen en veteranen in de brede zin van het woord, dus ook zij die nog in actieve dienst zijn en worden uitgezonden of uitgezonden zijn geweest en hun thuisfront.

Het NKT is een organisatie, die zich baseert op de Rooms-katholieke traditie en die Rooms-katholieke waarden en normen als inspiratiebron heeft.
Vanuit dit denken en het in de praktijk brengen daarvan heeft het NKT een eigen identiteit en zelfstandig bestaansrecht.
Het NKT is een seculiere organisatie binnen het Militaire Ordinariaat.

Naast het NKT zijn er nog twee andere steunorganisaties actief binnen het Militaire Ordinariaat.
Dat zijn de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart (SMLB) en de Stichting Katholieke Vorming voor Militairen (SKVM), gevestigd op het vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging, het Landgoed Beukbergen te Huis ter Heide.
Het vormingswerk bij Defensie richt zich op de mens achter de militair. Ook burgermedewerkers zijn welkom.

 

 

Bestuur NKT

Bestuur en medewerkers van de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront:

 • Voorzitter: De heer mr. Jos Houben;
 • Penningmeester: KTZA b.d. Wim Klaas;
 • Secretaris: KTZ(LD) b.d. Rob Hunnego;
 • Bestuurslid: Thim Vernooij;
 • Adviseur van het bestuur: Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul Thöni
 • Administratie: Herman Vriesema;
 • Directeur: Nelleke Swinkels – van de Vorst

 

 

Doneren

Gironummer:  NL90INGB0000007033 ten name van Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront

 

Contact

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront Postbus: 2177
3700 CD Zeist
T. 06 54796857
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

anbi

Activiteiten

 

6 november 2021
Requimviering te Best