Goede Vrijdag 2022

Geen Kruisweg voor Veteranen op Goede Vrijdag, 2 april, in Roermond Vandaag begint de Veertigdagentijd en voor Christenen wereldwijd is dit de periode van voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. Normaal gesproken organiseert het Nationaal Katholiek Thuisfront en de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht voor militairen, veteranen en hun gezinnen op Goede …

Militaire Lourdesbedevaart 2022

Lourdes

Militaire bedevaart naar Lourdes Al vele jaren ondersteunt de stichting Militaire Lourdes Bedevaart de jaarlijkse militaire bedevaart naar Lourdes, die georganiseerd wordt door de Rooms Katholieke geestelijke verzorging. In de tijd van de dienstplicht vonden jaarlijks zo’n 800 tot 1300 deelnemers de weg naar Lourdes. Veelal gebeurde dit met een speciale trein. Tegenwoordig gaat het …