Laatste afgelopen Evenementen

Militaire Lourdesbedevaart 2022

Lourdes

Militaire bedevaart naar Lourdes Al vele jaren ondersteunt de stichting Militaire Lourdes Bedevaart de jaarlijkse militaire bedevaart naar Lourdes, die georganiseerd wordt door de Rooms Katholieke geestelijke verzorging. In de tijd van de dienstplicht vonden jaarlijks zo’n 800 tot 1300 deelnemers de weg naar Lourdes. Veelal gebeurde dit met een speciale trein. Tegenwoordig gaat het …

Goede Vrijdag 2022

Goede Vrijdagviering in Roermond Ieder jaar op Goede Vrijdag om 15.00 uur organiseren het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie voor militairen, veteranen en hun gezinnen een Kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond. Het is inmiddels een traditie geworden. De tocht start op Goede Vrijdag om 15.00 uur …

Requiemviering

Het is binnen onze samenleving een goede traditie om jaarlijks onze overledenen te herdenken. De behoefte om te herdenken bestaat ook bij de nabestaanden van overleden burgers en militairen van het defensiepersoneel. Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht organiseren daarom op de eerste zaterdag na Allerzielen de Nationale …