Enquete

Om het onderlinge contact te verstevigen…

Bent u ermee bekend dat er een Bisdom voor de Krijgsmacht is? Ook wel Militair Ordinariaat genoemd.
Wilt u informatie vanuit het Militair Ordinariaat ontvangen, zoals een digitale nieuwsbrief die het Ordinariaat periodiek wil gaan uitbrengen.
Er zijn binnen de Defensieorganisatie Katholieke militairen actief ter ondersteuning van de dienst Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging. Er is nog ruimte voor nieuwe vrijwilligers.
Meer info over alle drie de stichtingen vindt u op de volgende website (klik hier)
Wilt u jaarlijks een uitnodiging ontvangen voor de Nationale Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel, de Requiemviering, die ieder jaar in november wordt georganiseerd door het NKT en de RKGV?
Wilt u deelnemen aan de jaarlijkse Goede Vrijdagviering (Kruisweg) voor militairen, veteranen en hun thuisfront in Roermond?
Mogen wij uw adres opnemen in ons adresbestand?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de data van de jaarlijkse Militaire Lourdesbedevaart?
Bent u bekend met het conferentie aanbod dat deels met hulp van SKVM tot stand komt?
Bent u bekend met de drie Steunorganisaties van het Bisdom voor de Krijgsmacht, te weten de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT), de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart (SMLB) en de Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen (SKVM)?
Bent u bekend met het Apostolat Militaire International (AMI)? Een internationale lekenorganisatie erkend door de Pauselijke Raad voor de Leken. ACOM, de Bond van Defensiepersoneel en NKT maken tijdens de jaarlijkse conferentie van AMI deel uit van de Nederlandse delegatie
Bent u bekend met de zogeheten Catholic Military Connect app, die AMI heeft ontwikkeld en die bedoeld is voor (oud)medewerkers van Defensie, hun thuisfront en andere geïnteresseerden?
Graag invullen wat van toepassing is:

Adresgegevens:

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront
Postbus: 2177
3700 CD  Zeist 

E-mail: info@katholiekthuisfront.nl  

IBAN rekeningnummer:  NL90INGB0000007033
ten name van Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront.

BIC Code: INGBNL2A
Bankrekening plaats: Zeist

ANBI

De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (Fiscaal ANBI nr. 8056.41.646).

De doelstellingen van het NKT vindt u terug op onze website.

Het NKT kent geen beloningsbeleid; alle bestuursleden werken op basis van vrijwilligheid. 

Financiële verantwoording wordt jaarlijks door het bestuur afgelegd aan het Militaire Ordinariaat en het Ministerie van Defensie.

 Algemene gegevens ANBI