Wordle: Waardering Aandacht Erkenning Respect
  • k1.jpg
  • k8.jpg
  • header1-3.jpg
  • header2s.jpg
  • k6.jpg
  • k7.jpg
  • header4.jpg
  • k2.jpg
  • header3.jpg
  • header2-3.jpg

Apostolat Militaire International

Apostolat Militaire International (AMI) werd in 1965 in Santiago de Compostella (Spanje) door 10 verschillende landen opgericht.

AMI is een internationale lekenorganisatie erkend door de Pauselijke raad voor de Leken.

De leden van AMI komen, vanuit de hele wereld, een keer per jaar bij elkaar voor de algemene ledenvergadering en de jaarlijkse conferentie.
De onderwerpen van de conferenties behandelen geestelijke, ethische, morele en sociale aspecten van het militaire leven.

Doel van de internationale meetings is het uitwisselen van ideeën en ervaringen om meer inzichten te verwerven en voorstellen te formuleren ter verbetering van de wereldvrede.

Voor Nederland is de bond van defensiepersoneel, ACOM officieel lid van AMI.

Nederland heeft het secretariaat van AMI per 1 januari 2018 overgedragen aan Italië. De nieuwe secretaris generaal van AMI, kolonel Domenic D’Ortenzi werkt bij de italiaanse Defensiestaf in Rome. Zijn plaatsvervanger is Kap Mario Ciccotti en AMI’s nieuwe penningmeester is de Italiaanse adjudant-onderofficier Damiano Pandolfo.

Met ingang van 1 januari 2018 is Vice-admiraal (b.d.)Matthieu Borsboom, voormalig commandant der Zeestrijdkrachten, de nieuwe president van Apostolat Militaire International. Hij heeft de functie overgenomen van Genmaj (b.d.) Norbert Sinn uit Oostenrijk. Legerbisschop Mgr. Punt ondersteunt deze eervolle benoeming van harte.
Het nieuwe bestuur van AMI werkt de komende maanden aan een visie document waarin de doelstellingen voor de komende drie jaar verder worden uitgewerkt.
De nieuw president heeft twee vicepresidenten die hem terzijde staan. Kapitein-ter-Zee (b.d.) Frank Marcus, voormalig directeur van het Veteraneninstituut en Adjudant van de Klu, Ferry Thannhauser.
Daarnaast kan de president een beroep doen op de theologische expertise van Prof. dr. Fred van Iersel. 

Namens het Vaticaan is Father Patrick Dolan (USA) benoemd als geestelijk adviseur.

De conferentie taal is Engels.

 

 

U vindt het resultaat van de conferentie 2017 hier:


Vision Paper AMI 2018-2021

kath thuisfr 1

kath thuisfr 2

kath thuisfr 3

 

Ereteken Pro Merito voor Herman Vriesema

Pro Merito

Op 21 april 1986 stelde Paus Johannes Paulus II het decreet Spirituali Militum Curae vast. Dit luidde in Nederland de instelling van het Militair Ordinariaat in.
Sindsdien kent de Nederlandse Krijgsmachtbisschop van tijd tot tijd bijzondere onderscheidingstekens toe aan militairen, veteranen of burgers met bijzondere verdiensten voor de Kerk, en in het bijzonder voor de ontplooiing van het Katholieke geloof onder militairen en de geestelijke verzorging bij de Krijgsmacht. Met het oog hierop heeft Mgr. J. Punt het ereteken Pro Merito ingesteld. 

Wegens zijn verdiensten, als penningmeester, voor Apostolat Militaire International, een internationale lekenorganisatie, ontving Herman Vriesema, op 21 september in Rome dit mooie ereteken. Aalmoezenier Casimir Struijk reikte namens de bisschop de erepenning uit.

AMI is een wereldwijde, internationale lekenorganisatie erkend door het Vaticaan. De leden van AMI komen een keer per jaar bij elkaar voor de algemene ledenvergadering en de jaarlijkse conferentie. De onderwerpen van de conferenties behandelen geestelijke, ethische, morele en sociale aspecten van het militaire leven. Doel van de internationale meetings is het uitwisselen van ideeën en ervaringen om meer inzichten te verwerven en voorstellen te formuleren ter verbetering van de wereldvrede. Voor Nederland is de bond van defensiepersoneel, ACOM officieel lid van AMI.

Herman VriesemaHerman heeft gedurende 9 jaar de functie van penningmeester bekleed. Daarnaast is Herman Vriesema al sinds 2003 administrateur bij de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront.

 

 

 

Pauselijke onderscheiding voor Nelleke Swinkels – van de Vorst


Donderdag 21 september 2017 ontving Nelleke Swinkels – van de Vorst in Rome uit handen van oud-bisschop van Den Bosch, Mgr. Hurkmans en de Oostenrijkse legerbisschop Mgr. Freistetter een mooie pauselijke onderscheiding; Ridder in de Orde van Sint Silvester.

Deze plechtigheid vond plaats aan het einde van de conferentie van het Apostolat Militaire International in Rome. Nelleke heeft als secretaris generaal van AMI gedurende 9 jaar de conferentie georganiseerd. Het bracht haar in veel landen en de deelnemers aan de conferentie zijn militairen uit alle continenten van de wereld. Na negen jaar was Nelleke statutair aftredend. Als afscheid en dank voor haar bijdrage aan AMI, maar ook voor veel andere kerkelijke activiteiten, ontving zij deze verdiende onderscheiding.

Nelleke Swinkels is sinds 2003, ook directeur van de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront, en in die hoedanigheid organiseert zij onder andere, in samenwerking met de Dienst RKGV van het Ministerie van Defensie, de Nationale Herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel, burger zowel als militair, ieder jaar in november. En eveneens de jaarlijkse Goede Vrijdagviering voor Veteranen in Roermond.

Ontmoeting met de paus

De dag daarvoor was de delegatie van de AMI op het plein voor de Sint Pieter uitgenodigd. Tijdens zijn rondgang over het plein neemt de paus altijd even de tijd voor enkele gasten. Zo ook in dit geval voor Nelleke Swinkels. Een heel speciaal moment, oog in oog met de paus en ook nog enkele woorden uitwisselend.

 
 PONS 11    PONS 22   PONS 33 

Doneren

Gironummer:  NL90INGB0000007033 ten name van Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront

 

Contact

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront Postbus: 2177
3700 CD Zeist
T. 06 54796857
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

anbi

Activiteiten

 

6 november 2021
Requimviering te Best