Wordle: Waardering Aandacht Erkenning Respect
  • header2-5.jpg
  • header2-2.jpg
  • header2-1.jpg
  • k1.jpg
  • header4.jpg
  • header2.jpg
  • header2s.jpg
  • header8.jpg
  • header2-4.jpg
  • k9.jpg

Als vrede je missie is

Boekpresentatie ‘Als vrede je missie is’ geschreven door Mineke de Vries
Vorig jaar september ontving het bestuur van het NKT een informatiemail van mevr. Mineke de
Vries. In deze mail beschreef mevr. de Vries dat zij een project was gestart. Een project om
waardevolle verhalen te bundelen, het waren verhalen – verteld door veteranen, hun thuisfront en
hulpverleners - met eenzelfde grondslag. Namelijk de psychische gevolgen van een militaire
uitzending. Na overleg binnen het bestuur - waarbij het bestuur het eens was over de raakvlakken
van dit project met de raakvlakken van het NKT - werd besloten dat Stichting Nationaal Katholiek
Thuisfront financieel zou bijdragen aan dit mooie project.
Op maandag 06 juli ’20 jl. was het dan zo ver, de langverwachte boekpresentatie van het boek ‘Als
vrede je missie is’. Het bestuur van het NKT was uitgenodigd, ik heb niet lang nagedacht om aan te
geven dat ik als bestuurslid maar zeker als veteraan, hierbij aanwezig wou zijn. Vanuit de Dienst
Geestelijke Verzorging sloot Aalmoezenier Sanneke Brouwers aan, samen vertegenwoordigden wij
het NKT en de DGV/RKGV.
Na aankomst op het Veteranen Instituut te Doorn, vervoegde ik mijzelf bij de genodigden –
waaronder de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, Luitenant Generaal der Mariniers Frank van
Sprang en Luitenant Generaal b.d. Mart de Kruif - en daar sprak ik met mevr. de Vries, we spraken
over de afronding van het boek, de emotionele lading, de waardevolle verhalen en het sombere weer
van de dag. Voor dat de presentatie zou beginnen, vroeg mevr. de Vries of ik het bezwaarlijk vond
om een boek in ontvangst te nemen. Als dank voor de ondersteuning vanuit het NKT. Uiteraard had
ik daar geen bezwaar op.

 DSC 0604 DSC 0623
 P1330617 P1330619

Een van de verhalen uit het boek, dat is het verhaal van de familie Ghielen, verteld vanuit het
perspectief van het thuisfront. Het is een emotioneel beladen verhaal, waarin je duidelijk kunt lezen,
maar ook kunt voelen dat er sprake is van een onvoorwaardelijke liefde en immense steun vanuit de
partner en de kinderen. Het verhaal beschrijft de impact van PTSS op het gezin, hun omgeving en de
rest. De strijd die het gezin heeft geleverd en nog dagelijks levert om weer vooruit te durven kijken,
wordt beschreven als een ware uitputting. Het is ook niet vreemd, het gezin is continu bezig om te
improviseren, om zich aan te passen, dat is nu hun strijd geworden.
Het was dan ook een waar genoegen om vanuit mevr. Ghielen, het boek overhandigd te krijgen.
Zichtbaar geëmotioneerd, stond zij tegenover mij. Zoekend naar de juiste woorden - waar alle begrip
voor is, zeker gezien de beladenheid van het verhaal en hun toevoeging aan het boek - sprak zij haar
dank uit en excuseerde zij zich, voor haar emoties.
Allereerstheb ik haar, namens het NKT bedankt, ik dankte haar voor de jarenlange steun, toewijding,
inzet en zorg voor haar veteraan en dat zij maar de kracht mocht vinden om dit vol te blijven houden.
Als tweede bedankte ik haar voor het overhandigen van het boek, waarna ik mij richtte tot mevr. de
Vries en haar complimenteerde met haar initiatief en het prachtige resultaat. Als derde richtte ik mij
tot de zaal, waarbij ik vanuit het NKT sprak en aangaf dat wij het project als zeer waardevol - voor de
erkenning van veteranen en hun thuisfront - hebben gezien en vanuit dat perspectief hebben
ondersteund.
Na afloop van de presentatie was het – met de RIVM richtlijnen in acht genomen – tijd voor de
borrel. Ik sprak hier met een van de deelnemers aan het boek na. Hij vertelde over zijn ervaringen,
zijn eigen leed, de impact op zijn leven en hoe nu verder.
Op de vraag, waarom heb je eigenlijk deelgenomen aan deze bundel, gaf hij aan: ‘Ik heb het voor
mijn kinderen gedaan, nu weten ze het verhaal, mijn verhaal. Ik hoop dat zij nu begrijpen waarom
papa is geworden, wie hij nu is’.
Ook dit gesprek geeft aan wat de impact kan zijn voor het thuisfront, het is een van onze taken om
als stichting bij te dragen aan het te creëren draagvlak van waardering, erkenning en respect voor de
militair en hun thuisfront.
Het is mij dan ook een genoegen, om bestuurslid te mogen zijn van het Nationaal Katholiek
Thuisfront.
Voor meer informatie over het boek ‘Als vrede je missie is’ verwijs ik u naar onderstaande website.
https://www.rijnpost.nl/reader/65133/1474486/erkenning-van-veteranen-via-publicatieals-vrede-jemissie-is

Thim Vernooij
Algemene bestuurslid NKT

 

Uitgegeven door Batavia Publishers, met steun van het Nationaal Katholiek Thuisfront.

als vrede je missie is

 

Inhoud van het boek
Het gaat om een boek met interviews met veteranen van diverse missies. Niet de missies staan centraal, maar juist de persoonlijke verhalen, waarin de impact van de missie/oorlog op het leven van de veteraan en zijn/haar familie wordt beschreven. Dit boek zal daarom ook interviews bevatten met het thuisfront en tevens komen hulpverleners en onderzoekers aan het woord. Aan de orde komen zowel de fysieke als psychische schade, dit ter herkenning van veteranen zelf én de erkenning van naasten en de burgermaatschappij. Er zullen verhalen worden opgenomen van mensen die zorg mijden, van mensen die met goede zorg met hun ervaringen kunnen leven, van mensen die blijvende klachten ontwikkelen, of die op eigen kracht hun leven oppakken. De uitgave zal dit jaar verschijnen in het kader van '75 jaar Vrijheid'. Gezocht wordt naar aansluiting qua thema's en ook wat betreft publiciteit. 


Doel
Het boek is bedoeld voor de erkenning en waardering van veteranen. We willen daarbij bij de veteranen zelf bewustwording creëren over de problematiek die zij wellicht niet herkennen of erkennen. Bij het eerder hulp zoeken kunnen klachten worden verminderd of voorkomen. Maar het boek is ook bedoeld voor mensen in de omgeving van veteranen: militairen die op uitzending zijn geweest vertellen vaak niets van wat zij hebben meegemaakt met als gevolg een grote onwetendheid in de directe omgeving. Maar ook en vooral de waardering in de burgermaatschappij voor de mensen die strijden voor vrijheid met alle gevolgen van dien, wordt in dit boek als een grote noodzaak gezien, juist in het kader van '75 jaar Vrijheid'. Daarnaast kan het boek behulpzaam zijn voor hulpverleners (veel veteranen die uitvallen en werkelijk aan lager wal raken, zijn amper bekend in de hulpverlening).
Veel boeken over defensie blijven binnen defensie circuleren, dit boek wil echter doorbreken naar een algemeen publiek. Het Veteranen Instituut staat achter deze uitgave en ziet het belang ervan in, omdat een boek als dit, waarbij de mens centraal staat en waarin een veelheid aan disciplines aan het woord komt, niet eerder is verschenen en een grote meerwaarde voor de erkenning van veteranen betekent.

Doneren

Gironummer:  NL90INGB0000007033 ten name van Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront

 

Contact

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront Postbus: 2177
3700 CD Zeist
T. 06 54796857
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

anbi

Activiteiten

 

6 november 2021
Requimviering te Best