Wordle: Waardering Aandacht Erkenning Respect
  • k2.jpg
  • header7.jpg
  • header2s.jpg
  • k4.jpg
  • k5.jpg
  • header4.jpg
  • header1-2.jpg
  • header2-5.jpg
  • k1.jpg
  • k8.jpg

Verslag Requimviering 2017

 

Grote belangstelling voor herdenkingsdienst overleden Defensiepersoneel in de Sint Odulphuskerk in Best

Onder grote belangstelling werden zaterdag 4 november 2017 alle overleden militairen en burgers van de Krijgsmacht plechtig herdacht in de Sint Odulphuskerk in Best.
In de kerk in Best werd door nabestaanden en militaire autoriteiten erkenning, waardering en respect tot uitdrukking gebracht voor de overleden personeelsleden van Defensie. Het Nationaal Katholiek Thuisfront, die deze herdenking ieder jaar organiseert samen met de Dienst RKGV bij Defensie vindt de viering van essentieel belang omdat op die manier troost geboden wordt aan hen, die een dierbare in hun leven moeten missen.
Het thema van de viering was “Weest ook gij bereid”.
Voor het eerst waren ook veteranen uit de gemeente Best uitgenodigd. Zij waren met een kleine veertig veteranen, jong en oud, in de kerk aanwezig.

In zijn preek sprak Krijgsmacht bisschop Mgr. Jos Punt over de gevaarlijke tijd waarin we leven. Waarin leiders menen dat zij beter weten hoe hun macht aan te wenden dan het gewone volk. Maar ook leiders zijn gewone mensen die ten prooi kunnen vallen aan grootheidswaanzin en hebzucht. Concentratie van macht is heel gevaarlijk, zoals we uit de geschiedenis weten en waar door schrijvers, filosofen en geleerden keer op keer voor gewaarschuwd wordt. De blijde boodschap is dat ook gewone mensen een zegen kunnen zijn zo stipuleerde de bisschop. Kijk maar naar Paus Franciscus, Mahatma Ghandi en moeder Theresa. Ieder mens kan op zoek gaan naar een weg van vrede en gerechtigheid, op zoek naar het licht dat aanwezig is in het hart van iedere mens. In het evangelie vraagt Jezus ons om bereid te zijn. Bereid te zijn om jezelf te zien met je goede kanten en je onvolkomenheden en het licht in je hart toe te laten.

Aan het einde van de Requiemviering werden ter nagedachtenis aan dierbare overledenen kaarsjes ontstoken door de ouders van Jeroen Severs, omgekomen in Irak, en werden de namen genoemd van hen voor wie een intentie was gevraagd.
De Inspecteur generaal der Krijgsmacht, Luitenant Generaal Hans van Griensven en Hoofd Directeur Personeel van het Ministerie van Defensie, Schout bij Nacht Peter Reesink legden samen een krans uit eerbetoon aan allen die zijn overleden.
Daarna werd de Last Post geblazen en werd 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden burgers en militairen. Na het zingen van het Wilhelmus werd iedereen in de gelegenheid gesteld om langs de krans te defileren.

Het koor van de Kathedrale Basiliek van St. Bavo, onder leiding van dirigent Sanne Nieuwenhuijsen , uit Haarlem en het koperkwintet van de fanfare “Bereden Wapens” uit Vught verleenden hun medewerking aan deze bijzondere kerkdienst.
Na afloop werd er in de Prinsenhof onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog nagepraat.
Het NKT en de Dienst RKGV van Defensie kunnen opnieuw terugzien op een waardevolle herdenkingsviering.

Sinds de Tweede Wereldoorlog worden nabestaanden van overleden militairen en burgers voor deze herdenkingsdienst uitgenodigd. De Nationale Requiemviering wordt ieder jaar gehouden op Allerzielen of de eerste zaterdag na Allerzielen. De organisatie is in handen van het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie.
Dit jaar is de Requiemviering op zaterdag 3 november 2018 om 11.00 uur..

   

requimviering 2017 1

requimviering 2017 2

requimviering 2017 5

requimviering 2017 3

requimviering 2017 6

 

 

 

 

 

Doneren

Gironummer:  NL90INGB0000007033 ten name van Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront

 

Contact

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront Postbus: 2177
3700 CD Zeist
T. 06 54796857
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

anbi

Activiteiten

 

7 november 2020
Requimviering te Best